Účastníků na besedě postupně přibývalo.

Účastníků na besedě postupně přibývalo.