Úryvky z besed o historii našich obcí

Historie 1. světové války v našich obcích

 

Pan řídící Kornel Grim v Obecní kronice Brťova zpětně velmi podrobně popsal historii 1. světové války a její dopad na život obyvatel našich obcí.

 

Podle kroniky do války narukovalo z Brťova 73 mužů.

Sedm z nich ve válce zahynulo, dva zemřeli doma na následky zranění, dva byli nezvěstní.

 

Ti, kteří boje přežili, se vraceli domů postupně až do roku 1919.

 

Rodina Stěničkova č. 30 věnovala 8. 9. 1925 památce svých dvou synů kříž „na Vrškách“ (syn Rudolf padl ve válce, syn Jan zůstal nezvěstný).

Jiný pomník obětem 1. světové války v naší obci nemáme. ( jistě i vás napadá, proč naše obec nepostavila svým občanům padlým v 1. světové válce pomník, když tak učinilo mnoho i mnohem menších obcí).

 

Kronika popisuje obrovskou bídu, která za 1. světové války panovala i v naší obci. Císařská nařízení následovala jedno za druhým, podobně jako soupisy a zabavování potravin.

 

r. 1916

Zákaz nošení trikolor a odznaků

Doporučeni chrousti jako krmivo

Zákaz zkrmování zeleného obilí, ke zkrmování doporučen rákos

Omezována spotřeba tuku – zaveden beztučný den

13/7 dány pokyny ke sbírání kopřiv na výrobu látek

15/9 zavedeny bezmasé dny Po, St, Pá

2/10 vydán zákaz osvětlování hrobů na Dušičky – nedostatek svítiva

 

r. 1917

zabavuje se mosazné kování na dveřích a oknech

22/2 dávka cukru snížena na osobu a měsíc na ¾ kg

20/3 nařízeny přednášky o krajním šetření potravinami (v kronice poznámka- nekonaly se)

12/6 nařízeno odevzdat také školní zvonky

28/6 nařízeno sušit lesní listí na píci

5/11 snížena dávka cukru na osobu a měsíc na ½ kg

Kvota obilí stanovená na hlavu a den u zemědělce na 300g u těžce pracujících

na 225 g u lehce pracujících

r. 1918

25/3 nařízeno hostinským odevzdat cínové trubice

12/5 rekvizice – zabavení všech brambor – na hlavu ponecháno 15 kg

21/5 odevzdán zvon z kapličky

 

Pak už se stále více schylovalo k rozpadu rakousko-uherské monarchie a k ustavení samostatného československého státu.

Kronikář, velký vlastenec, popisuje politické události velmi podrobně. Doslova opsal na 6 stranách kroniky Prohlášení nezávislosti československého národa – vydané v Paříži 18. 10. 1918.

 

V kronice následuje velmi podrobný popis událostí československého odboje v letech 1914-1918 – což končí seznamem první československé vlády.