Úryvky z besed o historii našich obcí

Historie 1. světové války v našich obcích je aktuální, protože v letošním roce (2014) vzpomínáme 100. výročí vypuknutí této války.

Pan řídící Kornel Grim v Obecní kronice Brťova zpětně velmi podrobně popsal historii 1. světové války a její dopad na život obyvatel našich obcí.

Podle kroniky do války narukovalo z Brťova 73 mužů. Sedm z nich ve válce zahynulo, dva zemřeli doma na následky zranění, dva byli nezvěstní. Ti, kteří boje přežili, se vraceli domů postupně až do roku 1919.

Rodina Stěničkova z č.p. 30 věnovala 8. 9. 1925 památce svých dvou synů kříž „na Vrškách“ (syn Rudolf padl ve válce, syn Jan zůstal nezvěstný). Jiný pomník obětem 1. světové války v naší obci nemáme. (Jistě i vás napadá, proč naše obec nepostavila svým občanům padlým v 1. světové válce pomník, když tak učinilo mnoho i mnohem menších obcí).

Kronika popisuje obrovskou bídu, která za 1. světové války panovala i v naší obci. Císařská nařízení následovala jedno za druhým, podobně jako soupisy a zabavování potravin.

 

rok 1916

Zákaz nošení trikolor a odznaků
Doporučeni chrousti jako krmivo
Zákaz zkrmování zeleného obilí, ke zkrmování doporučen rákos
Omezována spotřeba tuku – zaveden beztučný den
13/7 dány pokyny ke sbírání kopřiv na výrobu látek
15/9 zavedeny bezmasé dny Po, St, Pá
2/10 vydán zákaz osvětlování hrobů na Dušičky – nedostatek svítiva

 

rok 1917

zabavuje se mosazné kování na dveřích a oknech
22/2 dávka cukru snížena na osobu a měsíc na ¾ kg
20/3 nařízeny přednášky o krajním šetření potravinami (v kronice poznámka- nekonaly se)
12/6 nařízeno odevzdat také školní zvonky
28/6 nařízeno sušit lesní listí na píci
5/11 snížena dávka cukru na osobu a měsíc na ½ kg
Kvota obilí stanovená na hlavu a den u zemědělce na 300g u těžce pracujících, na 225 g u lehce pracujících

 

rok 1918

25/3 nařízeno hostinským odevzdat cínové trubice
12/5 rekvizice – zabavení všech brambor – na hlavu ponecháno 15 kg
21/5 odevzdán zvon z kapličky
Pak už se stále více schylovalo k rozpadu rakousko-uherské monarchie a k ustavení samostatného československého státu.

Kronikář, velký vlastenec, popisuje politické události velmi podrobně. Doslova opsal na 6 stranách kroniky Prohlášení nezávislosti československého národa – vydané v Paříži 18. 10. 1918.

V kronice následuje velmi podrobný popis událostí československého odboje v letech 1914-1918, což končí seznamem první československé vlády.


Narukování pode data odvodu

Narukování podle popisného čísla

Oběti 1. světové války

Výpis z Knihy zemřelých