Výpis z matriky zemřelých

zveřejněné na stránkách Moravského zemského archivu

poskytl údaje o obyvatelích našich obcí v letech 1870-1926 v jednotlivých popisných číslech domů.

V následující tabulce je dále využitý seznam obyvatel v roce 1918 z Obecní kroniky. Obyvatele v roce 2000

zapsala knihovnice A. Čumová podle skutečnosti v tomto roce.

Výpisy z matriky zemřelých v Jenči jsou též zpracovány, ale neúplné údale v kronice, zbourání některých domů, zrušení a nové přidělení popisných čísel vyžaduje upřesnění tabulky.

Výpisy zemřelých z obce Brťov z let 1870-1926 podle popisných čísel.

Srovnání s rokem 1918 - 2000

 

den rok číslo jméno věk nemoc další údaje
21.10. 1872 1 Crháková Anna 1 měsíc slabost životní otec tesař.mistr
16.3. 1904 1 Hýsková Marianna 71 sešlost věkem pomocnice při hospodářství
24.3. 1904 1 Crháková Hedvika 10 měs. psotník otec Josef,čtvrtláník
5.6. 1909 1 Crháková Magdalena 79 sešlost věkem vdova, výměnkářka
1.3. 1910 1 Crhák Ladislav 2 měsíce plicní katarek otec Josef, čtvrtláník
17.4. 1915 1 Přikryl Klement 6měs. průduškový katarek otec Karel, kočí
  1918 1 Crhák Josef     rolník
  2000 1 Crhák Ladislav      
8.1. 1880 2 Trtílková Josefa 2měsíce psotník  
10.5. 1889 2 Fegl Jan 3 utopil se otec Fegl Josef domkař
14.6. 1889 2 Fegl František 6 měs. psotník  
4.5. 1892 2 Juncová Maria 76 sešlost věkem manžel Josef,zedník
4.9. 1893 2 Fegl Maria 6 měs.15 dní psotník otec Josef, nádeník
15.11. 1917 2 Junec Josef 63 žaludeční vřed ženatý tesař
23.7. 1926 2 Juncová Anna 70 rakovina žaludku vdova, výměnice
  1918 2 Holub Antonín     kotlář
  2000 2 Dostál Bohumil     pracující
22.3. 1881 3 Sigman Josef,nalezeňátko 20 psotník u Kateř. Krkavcové
10.6. 1884 3 Ondrová Anna 21 hlavnička Karel Ondra domkář
30.9. 1886 3 Krkavec Josef 2 měs. 14 dní psotník syn svob.Frant.Krkavcové
19.1. 1897 3 Krkavcová Josefa 30 min. psotník matka Antonie,dělnice
14.8. 1903 3 Krkavcová Berta 2 roky 1 měs. psotník otec Josef,obuv. dělník
9.2. 1910 3 Hlavičková Marie 93 sešlost věkem vdova, výměnkářka
  1918 3 Krkavcová Kateřina     výměnkářka
  2000 3 Pivoňka Jiří     pracující
16.10. 1870 4 Sokol Antonya 3    
30.10. 1886 4 Sokol Jakob 46 zápal plic domkář
27.11. 1900 4 Svoboda František 15 dní psotník otec Jan,domkář
12.12. 1903 4 Svobodová Marie 40 souchotiny manžel Jan, domkář
30.10. 1907 4 Svobodová Františka 51 srdeční vada,vodnatelnost manžel Jan,domkář
24.12. 1916 4 Sokolová Anna 80 srdeční vada výměnkářka
17.12. 1921 4 Svoboda Bohuslav 11 dní střevní katar otec Jan, obchodník
  1918 4 Svoboda Jan     obchodník
  2000 4 Svoboda Jiří      
24.10. 1901 5 Perout František 17 dní psotník otec František, rolník
18.4. 1903 5 Peroutova Karolina 5 měs. bronchitis otec František, rolník
15.11. 1905 5 Perout František 63 zánět plic a pohrudnice výměnkář
9.5. 1911 5 Peroutová Aloisie 5 roků spála otec František, rolník
8.11. 1915 5 Peroutová Anna 75 zkornatění cév výměnice,vdova
  1918 5 Perout Frant.     rolník
  2000 5 Valla Rudolf     důchodce
11.4. 1883 6 Františka Krkavcová 67 sešlost věkem výměnkářka
24.11. 1888 6 Krkavcová Josefa 50 rakovina služebná
11.2. 1910 6 Čuprová Marie 67 sešlost věkem manžel František,čtvrtláník
3.7. 1913 6 Čupr František 76 záducha výměnkář
  1918 6 Čupr František     rolník
  2000 6 Šafránek Karel     důchodce
17.12. 1873 7 Jindra Vácslav 1 rok 2 měs. záškrt  
15.3. 1874 7 Matalová Františka 84 sešlost věkem vdova po čtvrtláníku
19.6. 1876 7 Matalová Josefa 57 vodnatelnost  
1.1. 1880 7 Kopecká Bedřicha 1 rok 6 měs. zánět plic otec Bedřich, hostinský
25.6. 1885 7 Merta Bedřicha 23 souchotě otec Antonín,hostinský
14.11. 1890 7 Mertová Marie 54 ochrnutí plic manželka hostinského
2.5. 1900 7 Hlavička Jakub 72 sešlost věkem výměnkář
21.2. 1901 7 Minxová Aloisie 4 měs. psotník otec Alois,hostinský
7.4. 1907 7 Jindrová Anna 72 sešlost věkem manžel Jan,pohrabáč(cestář)
20.5. 1908 7 Minx Bohumil 9 měs. střevní katar otec Alois, hostinský
12.3. 1912 7 Přikrylová Marie 81 sešlost věkem vdova, výměnkářka
28.2. 1921 7 Minxová Julie 77 kulatý vřed žaludku výměnice, vdova
  1918 7 Minx Alois     hostinský
  2000 7 Vaverková Marie     hostinská
12.12. 1879 8 Novotná Anna 64 zánět plic  
1.3. 1913 8 Novotný Josef 73 zkornatění cév výměnkář
3.5. 1924 8 Novotná Antonie 79 sešlost věkem vdova po Josefu Novotném
  1918 8 Novotný František     rolník
  2000 8 Zeman Pavel     pracující
3.9. 1880 9 Zéda Josef 45 ochrnutí plic  
5.5. 1884 9 Říha Jan 64 ochrnutí plic krejčí
4.2. 1892 9 Loukota František 72 sešlost věkem výměnkář
14.7. 1893 9 Říhová Marie 5 měs. 14 dní psotník otec Václav
14.7. 1894 9 Říha Václav (snímek 84) 32 poranění mozku a lebky mrtvola byla ve studni nalezena
23.6. 1896 9 Matal Josef 22 souchotiny zednický pomocník
1.7. 1897 9 Klouba Alois 16 h psotník otec Jan, zednický pomocník
28.4. 1900 9 Karásek Josef 64 sešlost věkem výměnkář
16.3. 1908 9 Novotný Josef 11 let oběšení nerozum.zahráváním otec Josef,tesař
  1918 9 Novotný Josef     rolník
  2000 9 Komárková Marie     důchodkyně
31.7. 1871 10 Františka Říhová   souchotě  
28.10. 1874 10 Maria Říhová 8 měs. psotník  
3.7. 1879 10 Karolina Říhová 8 utopila se  
30.3. 1880 10 Marie Říhová 1 rok 9měs. osýpky  
4.3. 1883 10 Vincenc Říha 9 měs. záškrt  
12.4. 1886 10 Metod Říha 6 měs. vysílení otec Vincenc Říha
29.5. 1898 10 Říha Jan 3 měs. 13 dní psotník otec Antonín, čtvrtník
31.7. 1898 10 Říha Vincenc 61 sešlost údů i vnitřností výměnkář
8.1. 1900 10 Mrtvorozené dítě ženské pohlaví   otec Ant.Říha,čtvrtláník
3.7. 1904 10 Říhová Žofie 40 chrlení krve a otok manžel Antonín,čtvrtláník
29.10. 1904 10 Marie Říhová 59 zauzlení střev výměnkářka
12.1. 1906 10 Říha Antonín 2 měsíce psotník otec Antonín, čtvrtláník
  1918 10 Říha Antonín     rolník
  2000 10 Říha Josef      
3.8. 1888 11 Zéda Jan 21 dní psotník otec Josef Zéda podsedník
17.3. 1890 11 Zédová Maria 57 zápal plic manželka Ant.Zédy
5.1. 1893 11 Zéda Antonín 67 zápal plic výměnkář, vdovec
13.12. 1903 11 Zéda Josef 46 chrlení krve podsedník
17.7. 1904 11 Zédová Josefa 20 souchotiny služebná
11.1. 1906 11 Zédová Anna 50 zánět plic vdova,rolnice
12.6. 1912 11 Vlachová Aloisie 4 dny žaludeč. a střev.katarek otec Cyrill, rolník
  1918 11 Vlach Cyril     domkář
  2000 11 Vala Miroslav     pracující
25.9. 1874 12 Jozefka Matalová 14 dní psotník čtvrtláník
5.3. 1879 12 Maria Matalová 17 dní psotník  
29.6. 1879 12 Františka Matalová 62 sešlost věkem  
8.6. 1880 12 Jan Matal,výměn. 66 utopil se  
19.5. 1894 12 Vinkler Karel 65 mrtvice mozku výměnkář
16.7. 1906 12 Vinklerová Marie 12 roků souchotiny otec Antonín, rolník
2.5. 1908 12 Vinklerová Františka 19 souchotiny otec Antonín,čtvrtláník
9.3. 1910 12 Vinklerová Veronika 19 souchotiny otec Antonín, čtvrtláník
X 28 1910 12 Vinklerová Anna 80 sešlost věkem výměnkářka
  1918 12 Vinkler Antonín     rolník
  2000 12 Perout Ladislav     chatař
27.12. 1882 13 Františka Sedláčková 83 sešlést věkem výměnkářka
21.12. 1890 13 Hrazdíra Jan 70 vodnatelnost výměnkář
26.2. 1894 13 Hrazdírová Františka 68 zánět plic výměnkářka
24.9. 1906 13 Švábová Františka 48 Rak žaludeční manžel Josef,čtvrtláník
14.10. 1913 13 Peroutová Karolina 40 horečka omladnic,potrat manžel František, řezník
25.11. 1918 13 Perout Antonín 43 srdeční vada svobodný řezník
3.7. 1919 13 Peroutová Marie 69 sešlost věkem vdova,výměnice
  1918 13 Perout František     řezník
  2000 13 Peroutová I.      
14.3. 1877 14 Mrtvonaroz.dítko J. Kouřila      
19.3. 1877 14 Františka Kouřilová 5 dní nedostatek síly životní  
18.6. 1891 14 Kouřil Metoděj 9 záškrt otec Josef, čtvrtláník
11.8. 1895 14 Kouřil Cyrill 26 otok žaludku(zatvrdnutí) otec Josef,postaven kříž
14.6. 1908 14 Kouřilová Marie 9 měs. katarek trubic otec Antonín,čtvrtláník
28.1. 1909 14 Kouřil Josef 73 žaludeč.katar a vodnatel. výměnkář
26.6. 1909 14 Kouřilová Aloisie 7 dní žaludeč.katarek otec Antonín, čtvrtláník
7.9. 1923 14 Kouřilová Kateřina 86 sešlost věkem výměnice, vdova
21.11. 1926 14 Kouřil Antonín 53 úplavice cukrová,ochrnutí srdce ženatý rolník
  1918 14 Kouřil Antonín     rolník
  2000 14 Kouřil Alois     důchodce
20.12. 1870 15 Františka… 1    
1.5. 1879 15 Odehnal Jan 84 sešlost věkem  
27.6. 1880 15 Odehnal Jan 14 let záškrt otec podsedník
6.6. 1887 15 Hlaváčková Františka 1 rok 7 měs. záškrt otec František,čtvrtláník
23.4. 1891 15 Hlaváček Josef 3dny slabost otec František,čtvrtláník
21.5. 1891 15 Štourač František 2 dnt 14 hod psotník otec Josef z Velkého Domanínka
13.9. 1894 15 Hlaváček František 36 souchotě rolník
23.3. 1912 15 Odehnal Tomáš 80 sešlost věkem vdovec, almužník
19.3. 1915 15 Hlaváček František 27 prudké souchotě svobodný rolník
9.5. 1922 15 Ševčík Josef 56 kurdějě svobodný tesař
6.7. 1925 15 Vinklerová Antonie 61 rakovina dělohy  
  1918 15 Vinklerová Antonie     rolnice
  2000 15 Kouřil Josef     důchodce
28.4. 1873 16 Františka Smejkalová 10 osýpky  
2.10. 1897 16 Smejkal František 60 Marasmus senilis výměnkář
29.3. 1923 16 Smejkalová Františka 83 sešlost věkem výměnice, vdova
24.7. 1926 16 Smejkalová Josefa 59 souchotě vdaná výměnice
  1918 16 Smejkal František     rolník
  2000 16 Peška Jaroslav     pracující
28.12. 1890 17 Komárek Jan 67 ochrnutí plic výměnkář
5.2. 1926 17 Komárkova Františka 92 sešlost věkem vdova po Janu Komárkovi
  1918 17 Matal František     rolník
  2000 17 Pochop David      
20.11. 1878 18 Grim Jan nalezeňátko 2 měsíce záškrt  
15.5. 1880 18 Komaň Eduard ,nalezeňátko 9 měs. osypky u M.Petrželkové v Jenči
18.3. 1891 18 Pokorná Marie 45 souchotě manžel František,krejčí
22.7. 1926 18 Pokorná Amalie 55 srdeční vada vdaná, výměnice
  1918 18 Pokorný František     domkář
  2000 18 Uhlíř František      
9.7. 1870 19 mrtvé ditě      
3.5. 1872 19 Antonín Švancara Eduard nemanž. 6 měs. psotník  
6.6. 1874 19 Strachoň Alois 1 měsíc božec otec obecní sluha v Brťoví
9.1. 1877 19 Kopal Tomáš ,žebrák z Brťoví 74 sešlost věkem  
16.2. 1878 19 Tarabová Josefka 5roků psotník otec obecní sluha
23.2. 1884 19 Novák Matěj 64 následek zlomeniny výměnkář
17.2. 1888 19 Odehnalová Antonia 83 sešlost věkem vdova
23.2. 1888 19 Klouba František 2 roky 5 měs. osýpky otec Jan,zedník
26.1. 1890 19 Juncová Marie 65 marasmus nádenice
6.7. 1891 19 Kloubová Maria 3 roky 9 měs záškrt otec Jan Klouba zedník
6.7. 1891 19 Matal Adolf 1 rok záškrt otec Josef, nádeník
26.1. 1893 19 Kloubová Helena 6 měs. psotník otec Antonín, podruh
31.5. 1902 19 Švancara František 58 zápal plic obecní sluha
24.1. 1905 19 Odehnalová Anna 62 sešlost věkem manžel Tomáš, nádeník
1.4. 1906 19 Skokanová Marie 73 sešlost věkem svobodná podruhyně
28.8. 1912 19 Krkavcová Františka 11 let souchotě otec František, tesař
  1918 19 Obec dům      
  2000 19 zrušeno     kancelář JZD,klubovna mládeže
12.1. 1870 20 Junec Tomáš 54 plicní  
21.3. 1887 20 Juncová Františka 73 sešlost věkem vdova po Tomáši Juncovi
15.8. 1918 20 Novák František 77 kulatý vřed žaludku ženatý,tesař
  1918 20 Hlavička Josef     švec
  2000 20 Křivánek Miroslav     důchodce
14.12. 1870 21 Klepárník Marie 3    
1.6. 1883 21 Odehnal František 80 sešlost věkem  
6.4. 1911 21 Klepárník Josef 70 zrohovatění cév výměnkář, starosta
3.6. 1911 21 Odehnalová Anna 5 měsíců zánět plic otec Antonín Odehnal
4.3. 1919 21 Klepárníková Josefa 83 sešlost věkem vdova,výměnice
13.3. 1919 21 Odehnalová Marie 11 let zánět plic a pohrudnice dcera Antonína , rolníka
18.9. 1921 21 Říhová Josefa 1 měsíc střevní katar otec Dominik, zedník
23.4. 1926 21 Němcová Marie 88 sešlost věkem výměnice
3.6. 1926 21 Odehnal Antonín 52 mozková mrtvice ženatý rolník
  1918 21 Odehnal Antonín     rolník
  2000 21 Odehnalová Petra     pracující
24.2. 1875 22 Hlavičková Florentina 2 roky 9 měs. osýpky otec púlláník
3.2. 1877 22 Hlavička Antonín 63 ochrnutí plic výměnkář
22.2. 1885 22 Palátková Josefa 14 souchotě otec domkař Jeneč_
2.5. 1885 22 Kloubová Maria 2 roky souchotě otec Jan zedník
3.7. 1887 22 Juncová Antonia 81 sešlost věkem náhle zemřela
9.1. 1892 22 Skoupá Helena 1 rok 4 měs. záškrt otec čtvrtláník
5.2. 1897 22 Hlavičková Františka 50 od otekliny manžel Josef,výměnkář
18.9. 1897 22 Skoupá Hedvika 1 rok 1 měsíc osýpky otec Jan,čtvrtník
24.3. 1911 22 Hlavička Josef 73 sešlost věkem vdovec, výměnkář
29.8. 1920 22 Matalová Marie 83 sešlost věkem výměnice, vdova
31.12. 1924 22 Matal Jan 65 rakovina žaludku vdovec, řezník
  1918 22 Matal Jan     rolník a řezník
  2000 22 Obecní úřad      
24.2. 1884 23 Hlavička František 70 zápal plic krejčí
18.3. 1884 23 mrtvo narozená dvojčata     mrtvonarozené
18.5. 1899 23 Hlavička Tomáš 75 sešlost vškšm výměnkář
30.9. 1902 23 Hlavičková Josefa 66 sešlost věkem výměnkářka
9.12. 1915 23 Pavlů Alois 16 trhlina žaludku po úrazu svobodný, zemřel na cestě od lékaře
  1918 23 Pavlů Antonín     rolník
  2000 23 Pavlů Luboš     automechanik
28.12. 1871 24 Batelka Antonín 2 záškrt z ústavu nalezenců
4.6. 1874 24 Juncová Maria 2 záškrt podsedník
5.1. 1877 24 Bohm Richard ,nalezenec 1 psotník  
XII 21 1879 24 Junec František 67 zánět plic  
13.5. 1880 24 Junec Jan 2 roky 6 měs psotník otec čtvrtláník
31.10. 1880 24 Kořínek Jan,nalezeňátko 19 dní psotník u F.Juncové
14.9. 1882 24 Hofinger František,nalez. Z Vídně 21 dní slabost u Františky Juncové
22.5. 1883 24 Weiskav Maria, nalez. z Vídně 7 měs. 19 dní katar plic u Anny Juncové
23.8. 1885 24 Kloubová Justina 6 měs. psotník matka Amalie,dcera Ant.Klouby
24.1. 1895 24 Kalous Alois 10 měs. 16 dní psotník otec Alois,dělník
19.1. 1897 24 Vitouchová Anna 6 měs. psotník otec Josef,kameník
6.1. 1899 24 Vitouchová Františka 1 rok 2 měs. záškrt otec Josef,kameník
9.5. 1903 24 Oujezdský Jaroslav 2 roky 2 měs. zánět ledvin po spále otec Jan,obuvník
27.1. 1925 24 Sokol Josef 64 záducha svobodný obuvník
  1918 24 Oujezdský Jan     domkář
  2000 24 Hrazdírová Anna     důchodkyně
30.4. 1871 25 Matal František-podruh 60 tyfus  
26.9. 1871 25 Odehnalová Kateřina 60 ochrnutí plic  
5.8. 1876 25 Zachovalová Anežka 7dní psotník  
29.4. 1881 25 Odehnal Václav 72 sešlost věkem výměnkář
7.6. 1903 25 Odehnalová Marie 2 roky 2 měs. spála otec Antonín, rolník
10.5. 1912 25 Zachovalová Antonie 77 sešlost věkem manžel Josef, výměnkář
3.10. 1914 25 Zachoval Josef 82 sešlost věkem výměnkář a vdovec
  1918 25 Zachoval Josef     rolník
  2000 25 Zachoval Jan     pracující
14.11. 1870 26 Čupr Josefa 1   čtvrtláník
18.2. 1875 26 Krejsa František 74 ochrnutí plic  
7.1. 1903 26 Krejsa František 1 rok záškrt otec Tomáš,čtvrtláník
8.1. 1903 26 Krejsa Tomáš 2roky 6 měs. záškrt  
14.4. 1915 26 Krésa František 70 vleklý katarek žaludeční výměnkář
5.4. 1918 26 Krésová Marie 73 srdeční vada vdova, výměnkářka
  1918 26 Krésová Aloisie     rolnice
  2000 26 Klímová Marie     důchodkyně
1.2. 1880 27 Dokoupilová Marie 72 sešlost věkem výměnkářka
I 09 1893 27 Dokoupil František 87 sešlost věkem výměnkář, vdovec
3.6. 1895 27 Oujezdský Jan 52 hniloba jater hostinský
31.12. 1903 27 Oujezdská Marie 26 let souchotiny manžel Josef,hostin.oddáni 27.1.1903
6.3. 1904 27 Oujezdská Marie 4 měs.24 dní souchotiny otec Josef,hostinský
1.5. 1913 27 Oujezdská Františka 70 srdeční vada vdova po Janu,hostinském
21.11. 1920 27 Oujezdský František 9 let nedomykavost chlopní otec Josef, hostinský
3.11. 1925 27 Oujezdský Josef 60 zánět mozkových blan hostinský
  1918 27 Oujezdský Josef     hostinský
  2000 27 Doušek František     důchodce
15.1. 1872 28 Mrtvonarozené nemanž. dítko Jos.Matal.služeb.z ČH    
26.2. 1872 28 Matalová Františka 63 zápal plic  
22.1. 1876 28 Matal Cyrill 28 souchotě dovolená pěšího pluku,tesař
8.8. 1876 28 Jakubcová Františka 2měsíce psotník  
5.11. 1880 28 Jakubec Michal 73 sešlost věkem  
4.9. 1901 28 Františka Jakubcová 66 rozedmutí plic výměnkářka, manžel Jan
2.3. 1904 28 Jakubec Jan 64 sešlost věkem výměnkář v Dl.Lhotě
29.4. 1904 28 Jakubcová Emilie 17 let 10 měs. kostižer manžel Jan, čtvrtláník
21.8. 1905 28 Jakubec Josef 19 dní psotník otec Jan, čtvrtláník
17.9. 1906 28 Jakubec Jan 17 dní psotník otec Jan
4.6. 1908 28 Jakubcová Marie 8 měs. plicní katar otec Jan, čtvrtláník
  1918 28 Jakubec Jan     rolník
  2000 28 Jakubec Josef     důchodce
17.8. 1871 29 Konečný Jan půl roku zápal plic  
23.8. 1876 29 Konečný Ondřej 2 měs. ochrnutí plic  
28.9. 1876 29 Konečný Josef 1 rok 6 měs. utopil se  
13.11. 1877 29 Konečná Josefka 5 záškrt  
4.5. 1879 29 Konečný František 2 roky psotník otec podsedník
28.2. 1899 29 Konečná Marie 83 sešlost věkem výměnkářka
25.12. 1919 29 Konečný Jan 82 sešlost věkem ženatý výměnkář
14.5. 1920 29 Máca Josef 15 min zadušení při porodu otec Josef, rolník
  1918 29 Konečný Jan     rolník
  2000 29 Máca Pavel     pracující
2.10. 1871 30 Jakubec Cyrill 25 raněn mrtvicí čtvrtláník
19.5. 1873 30 Jakubec Antonín 16 zápal srdce  
29.1. 1912 30 Marková Anna 37 vleklé souchotě manžel Josef,čtvrtláník
6.7. 1923 30 Stěnička Jan 88 sešlost věkem ženatý rolník
  1918 30 Stěnička Jan     rolník
  2000 30 Klíma Josef     důchodce
10.2. 1877 31 Přikryl Martin 51 zápal plic čtvrtláník
31.4. 1883 31 Marie Přikrylová 9 měs. souchotě otec podsedník
10.6. 1883 31 Lassinger Hedvika, nalez z Vídně 1 měs. 17 dní psotník u Frant. Přikrylové
5.7. 1886 31 Přikrylová Františka 32 souchotiny manžel Jos. Přikryl čtvrtláník
25.12. 1886 31 Přikryl Metod 2 měs. souchotě otec Josef,podsedník
29.10. 1888 31 Dostal František 68 sešlost věkem výměnkář
4.9. 1891 31 Přikryl František 3 záškrt otec Josef,čtvrtláník
20.10. 1893 31 Němec Václav 53 ochrnutí plic podruh
14.10. 1900 31 Kuželová Josefa 57 sešlost věkem manžel Josef,čtvrtník
27.2. 1902 31 Zemánek Jan 53 tuberkulosa hrtanu svobodný výměnkář
1.2. 1909 31 Kužel Josef 67 zápal vnitřností vdovec,výměnkář
12.2. 1911 31 Marková Anna 10 roků souchotiny otec Josef, čtvrtláník
  1918 31 Čupr František     rolník
  2000 31 Minxová Albína     důchodkyně
10.6. 1875 32 Merta Tomáš 56 křečový záškrt půlláník
8.8. 1880 32 Veselý František 23 ochrnutí plic  
13.12. 1883 32 Sokol Josef 1 rok 3 měs. spála otec Josef půlláník
30.8. 1887 32 Mertová Františka 73 sešlost věkem výměnkářka
2.2. 1890 32 Sehnal Martin 79 sešlost věkem obuvník
18.7. 1891 32 Junec Ferdinand 2roky 6 měs. záškrt otec Josef,tesař
17.6. 1902 32 Sokolová Anna 2roky 10 měs. záškrt otec Josef,pololáník
24.4. 1908 32 Sokol Josef 57 srdeční vada ženatý čtvrtláník
19.3. 1920 32 Sokol František 29 chřipka, zánět plic ženatý rolník
  1918 32 Sokolová Josefa     rolnice
  2000 32 Sokol Vlastimil      
2.10. 1871 33 Perout Tomáš 2 měs. psotník čtvrtlán.
20.6. 1876 33 Perout Antonín 48 oběsil se  
24.8. 1877 33 Klouba Antonín 1 rok 5 měs. psotník  
13.6. 1878 33 Klopf Edmund ,nalezeňátko 6 měs. psotník  
18.9. 1878 33 Stříž František 78 sešlost věkem podsedník
25.12. 1879 33 Hluschtik Marie ,nalezeňátko 1 měs. 19 dní psotník u Anny Kloubové
6.4. 1887 33 Vašíček Karel 23 souchotě krejčí
14.7. 1891 33 Sehnal Jaroslav 2 roky 6 měs. záškrt otec Josef,kameník
26.3. 1902 33 Vašíček Martin (nar.ve Veselici) 33 Tanec Vítů otec František
31.8. 1908 33 Vašíček František 82 sešlost věkem výměnkář
24.7. 1914 33 Vašičková Josefa 84 sešlost věkem ovdovělá výměnkářka
  1918 33 Holcner František      
  2000 33 Ondráček Josef      
14.3. 1870 34 Franc…. 84 ochablost stáří  
9.4. 1878 34 Flaschke Anna ,nalezeňátko 3 měsíců psotník  
2.4. 1900 34 Odehnalová Františka 69 sešlost věkem výměnkářka
  1918 34 Odehnal Antonín     rolník
  2000 34 Pavlů Jaroslav     pracující
13.12. 1883 35 Sokolová Františka 15 let spála Otec Jakub čtvrtláník
12.10. 1899 35 Sokolová Anna 72 mrtvice manžel Jakub Sokol čtvrtláník
15.9. 1902 35 Sokolová Anna 78 mrtvice svobodná výměnkářka
22.4. 1906 35 Sokol Jakub 76 sešlost věkem výměnkář,vdovec
1.7. 1909 35 Krkavec Jan 1 měsíc žaludeč.katarek otec Josef, obuvník
  1918 35 Pavlů František     rolník
  2000 35 Pavlů Božena     důchodkyně
28.8. 1876 36 Ševčíková Antonia 7 dní otec čtvrtláník  
11.12. 1880 36 Ševčíková Františka 9 měs. psotník otec čtvrtláník
19.11. 1910 36 Ševčíková Marie 63 záduch srdeční manžel Josef, čtvrtláník
  1918 36 Svoboda Josef     rolník
  2000 36 Svoboda Jan     pracující
27.1. 1887 37 Dvořáček Jan 2 záškrt otec Jan čtvrtláník
15.2. 1896 37 Nováková Anna 74 sešlost vškem výměnkářka
9.6. 1896 37 Merta František 10 dní bolesti křečové otec František,kupec
9.6. 1901 37 Mertová Amalie 35 let hubení plic manžel Antonín,obchodník
15.7. 1904 37 Merta Antonín 14 let zadušení vniknutím cizího tělesa do průdušek
4.1. 1913 37 Merta Antonín 86 sešlost věkem vdovec,výměnkář
  1918 37 Merta Antonín     obchodník a rolník
  2000 37 Kopřiva Josef     důchodce
4.11. 1870 38 Matal Anna 5    
14.12. 1875 38 Matal Alois 5 měsícú záškrt otec řezník
15.12. 1883 38 Matalová Aloisia 3 roky 4 měs. spála otec Antonín domkář
4.1. 1889 38 Matal Antonín 59 otok řezník
27.4. 1898 38 Mlčochová Anna 27 tuberkuloza choť úředníka ve Vídni
6.6. 1908 38 Cvrkal František 9 měs. katarek trubic otec Vincenc, domkař
22.4. 1915 38 Cvrkalová Anežka 4 roky katarek průduškový otec Vincenc, domkař
  1918 38 Cvrkal Čeněk     hokynář
  2000 38 Plchotovi (Holasovi)     chatař
8.11. 1880 39 Zemánková Františka 2roky 6 měs. křečový kašel otec posdedník
10.7. 1881 39 Havisch Rudolf nalez. Z Brna 2 roky 5 měs. psotník u Frant. Zemánkové
6.7. 1882 39 Marek František 21 dní psotník syn děvečky Veroniky Mark.
23.11. 1883 39 Zemánek František 6 měs 23 dní záškrt Otec František čtvrtláník
10.7. 1890 39 Zemánková Amalie 1 den slabost otec Josef čtvrtláník
4.6. 1894 39 Zemánková Antonie několik minut slabost  
3.3. 1911 39 Zemánek Josef 77 vřed žaludku narozen v Kořenci
26.11. 1912 39 Zemánková Františka 62 nedomykavost chlopně vdova,výměnkářka
  1918 39 Zemánek Josef     rolník
  2000 39 Pavlíček Jaroslav     pracující
8.3. 1888 40 Jakubec František 72 sešlost věkem  
10.1. 1894 40 Jakubcová Anna 77 sešlost věkem výměnkářka
3.7. 1902 40 Marek František 8 dní psotník otec František, čtvrtláník
27.12. 1902 40 Odehnal Bartoloměj 77 žaludeční katar a sešlost výměnkář
28.10. 1904 40 Marek Ladislav 4 měsíce uskřinutá kýla otec František Marek
8.3. 1924 40 Jakubcová Františka 71 Průdušková záducha manželka Antonína, výměnice
  1918 40 Marek Antonín     rolník
  2000 40 Doušek František ml.     stolař
5.12. 1877 41 Odehnal Jan 22 souchotě  
5.11. 1891 41 Vlachová Františka 2 roky 8 měs. záškrt otec František, domkař
16.1. 1897 41 Vlach Methoděj 5 měs. 23 dní psotník otec František,zed.pomocník
8.4. 1906 41 Vlach Vojtěch 6 dní psotník otec František,domkář
24.6. 1910 41 Říha Josef 75 sešlost věkem výměnkář
15.4. 1911 41 Zéda Antonín 13 roků zánět spodiny mozkové matka Josefa, služebná
  1918 41 Vlach Antonín     domkář
  2000 41 Straka Bohumil     důchodce
15.9. 1877 42 Komárek Vacslav 51 raněn mrtvicí domkář a kovář
1.10. 1890 42 Komárková Františka 90 sešlost věkem vdova
6.12. 1891 42 Komárková Františka 60 ochrnutí plic manžel Václav, kovář
18.7. 1898 42 Komárková Josefa 23 dní psotník otec Tomáš, kovář
27.6. 1916 42 Němcová Aloisie 40 souchotě plic svobodná nádenice
21.4. 1917 42 Komárek Tomáš 57 tuberkulosa plic ženatý kovář
  1918 42 Komárek František     kovář
  2000 42 Komárek Josef     pracující
26.9. 1870 43 Anna… 31    
4.10. 1874 43 Podloucký František 8 měs. psotník otec domkář
7.1. 1877 43 Podloucký František 14 dní psotník otec domkář
9.9. 1878 43 Kotasová Johana 55 carcinomautavi žena zedníka
27.3. 1903 43 Podloucký František 56 trhlina srdce bednářský pomocník
18.7. 1906 43 Podloucká Josefa 59 srdeční vada a alkoholismus vdova,výměnkářka
  1918 43 Bednařík Cyril     hokynář
  2000 43 Bednařík Miloš     chatař
9.5. 1871 44 Hysekovi Cyrill a Ant. 7 dní psotník  
27.7. 1872 44 Hýsek Antonín 6 měs. psotník  
10.8. 1874 44 Hýsek Alois 7 měs. božec otec domkář
21.11. 1874 44 Hýsek Josef 26 zápal plic domkář
28.1. 1878 44 Matalová Veronika 78 sešlost věkem  
26.4. 1880 44 Sokol František ,nemanž. 4 měs. osypky syn Mathildy Sokol
14.1. 1919 44 Jukešová Františka 84 sešlost věkem vdova, domkářka
  1918 44 Jukešová Emilie     domkářka
  2000 44 Maršálek Josef      
22.11. 1876 45 Odehnalová Vincencia 32 souchotě manžel domkář
21.8. 1896 45 Perout František 3 dny bolesti křečovité otec František, řezník
8.2. 1903 45 Peroutova Karolina 3 měs. psotník otec František, řezník
2.11. 1906 45 Peroutová Anežka 6 měs. prudký katar žaludku otec František , řezník
25.2. 1907 45 Perout Jan 62 žaludeční a jater.rakovina výměnkář
14.3. 1907 45 Peroutová Božena 11 měs. střevní katarek otec František,řezník
12.11. 1915 45 Kotasová Justina 24 srdeční vada svobodná služka
  1918 45 Vlach Josef     domkář
  2000 45 ????????Dobiášovo      
14.11. 1899 46 Stejskal Václav 2 měsíce psotník otec Josef,zedník
13.12. 1910 46 Kupková Františka 9 dní střevní katarek otec František,zednic.pomocník
  1918 46 Kupka František     domkář
  2000 46 Vašíček Josef   neobydlený dělník
30.10. 1870 47 Šif Tomáš 2    
26.2. 1874 47 Říha Tomáš 3 Božec domkář
11.7. 1883 47 Pekárek Antonín nalez.z Vídně 11 měs. psotník u Marie Říhové
22.12. 1883 47 Mokiska Marie nalez. Z Brna 4 roky 11 měs. spála u Marie Říhové
13.12. 1886 47 Krejsová Maria 6 měs. psotník matka svob.Amalie
26.3. 1897 47 Říhová Františka 10 měs. psotník matka Josefa,švadlena
9.2. 1906 47 Tůma František 1 měsíc psotník otec František,zedník
  1918 47 Tůma František     zedník
  2000 47 Tůma Antonín     dělník
23.8. 1871 48 Novák Cyrill 1 psotník  
18.12. 1872 48 Wolf Petr ,nalezeňátko č. 16912 1 rok 6 měs. psotník  
27.8. 1873 48 Novák Metod 2 měs. psotník  
8.8. 1874 48 Cyrill Novák 1 rok 2 měs. vřed otec domkář
10.2. 1875 48 Tureček Alois ,nalezeňátko 8 měs.u F.Novákové psotník  
23.5. 1877 48 Novák Edvard 7 měs. psotník otec domkář
23.7. 1894 48 Nováková Františka 61 křeče choť obuvníka
10.1. 1906 48 Matal Josef 7 dní psotník matka Anna Matalová
20.3. 1913 48 Němec Alois 9 měs. průduškový katarek matka Josefa,služebná
  1918 48 Klusák Antonín     zedník
  2000 48 Sokolová Anežka     důchodkyně
3.4. 1876 49 Řehůřek Antonín 6 měs. psotník  
3.4. 1876 49 Krejsa František, nemanž. 6 dní psotník Antonie služebná
29.1. 1878 49 Řehůřek Josef 14 dní psotník  
8.5. 1895 49 Vitouch Jan 2roky 2 měsíce psotník otec Jan, kamenický pom.
  1918 49 Řehůřek Alois     cestář
  2000 49 Řehůřek Alois ml.      
2.4. 1877 50 Kouřilová Maria 5 měsícú psotník otec F.kouřil,domkář
23.5. 1880 50 Kouřilová Františka ,domkářka 38 zápal plic  
10.8. 1880 50 Kouřil František 2 psotník  
4.12. 1889 50 Kouřilová Antonia 37 souchotě manžel Frant.Kouřil domkař
30.11. 1895 50 Oujezdská Helena 25 po porodu náhle zemřela manžel Jan,krejčí
22.2. 1896 50 Hlavičková Marie 51 zápal v meziření játer  
8.8. 1896 50 Oujezdská Františka 8 měs. 14 dní souchotiny otec Jan, krejčí
16.10. 1901 50 Vitouchová Josefa 35 souchotiny manžel Josef, kameník
2.8. 1909 50 Janeček Ladislav z Brna 26 dní střevní katarek zemřel při návštěvě matky
16.12. 1921 50 Pánek Jan 79 rozedma plic ženatý, výměník
15.12. 1922 50 Oujezdský Jan 15 zánět pobřišnice po úrazu otec Jan, krejčí
28.5. 1926 50 Pánková Karla 85 sešlost věkem vdova, výměnkářka
  1918 50 Oujezdský Jan     krejčí
  2000 50 Vojík František     řidič
26.3. 1881 51 Promensky Rosa nalezeňátko z Vídně 10měs. psotník u Anny Kloubové
31.7. 1882 51 Kloubová Amalie 6měs. psotník  
19.7. 1884 51 Kloubová Anna 3měs. 21 dní psotník otec nádeník
3.9. 1894 51 Kloubová Anna 44 vodnatelnost manžel Antonín
6.9. 1896 51 Klouba Antonín 6 dní bolesti křečovité otec Antonín,dělník
13.10. 1921 51 Stupka Antonín 55 srdeční vada ženatý, domkář
  1918 51 Stupka Antonín     domkář
  2000 51 Petrželková Ludmila     důchodkyně
5.1. 1874 52 Veselá Antonia 1 rok 3 měs. božec domkář
16.3. 1877 52 Dyv Rudolf 2 psotník otec domkář
15.6. 1878 52 Cibulková Františka 3měsíce záškrt  
20.10. 1879 52 Hradil Josefina ,nalezeňátko 9 měs. psotník u Kateřiny Krkavcové
29.12. 1880 52 Dosedla Josefa,nalezeňátko 2 roky 6 měs. záškrt u Kateř.Krkavcové
7.9. 1881 52 Havíř Jan , z Obory 2 roky 5 měs. záškrt zemřel u Martina Sehnala
11.6. 1883 52 Krkavcová Vilémka 1 hodina slabost dcera Františka Krkavce,tesaře
28.12. 1885 52 Kloubová Antonie 6 měs. chron.katar plic otec Antonín
9.10. 1895 52 Odehnalová Anna 11 roků 9 měs. vodnatelnost mozku otec Jan,tesař
29.4. 1913 52 Odehnal František 18 vleklé souchotě natěračský pomocník
22.2. 1920 52 Odehnalová Terezie 69 rozedma plic manželka domkaře
10.7. 1924 52 Odehnalová Františka 33 souchotě plic svobodná služebná
  1918 52 Odehnal František     domkář
  2000 52 Odehnal Josef     dělník
9.10. 1908 53 Sehnalová Antonie 7 měs. plicní katarek otec Otta Sehnal, domkař
11.4. 1917 53 Sehnalová Josefa 59 zánět plic výměnkářka a vdova
  1918 53 Sehnalová Marie     domkářka
  2000 53 Kučera F. Mertovi     rolník
11.12. 1875 54 Polách Maria,nalezeňátko 1 rok 2 měs. záškrt  
24.1. 1876 54 Jindrová Františka 21 dní psotník otec domkář
11.3. 1879 54 Trubák Josef 6měs. psotník otec obuvník
6.2. 1880 54 Rolí Berta ,nalezeňátko 6 měs. psotník u Antonie Kloubové
15.6. 1880 54 Langmajer Antoním 6 hodin slabost  
29.9. 1899 54 Sehnalová Hermína 16 let vadnutí srdce otec Josef, kameník
  1918 54 Švancarová Aloisie     domkářka
  2000 54 Sítora Miloš     dělník
14.4. 1877 55 Jedličková Maria 3 roky 6měs. psotník  
5.8. 1878 55 Hájek Anna ,nalezeňátko 2měs. 23 dní záškrt  
10.5. 1880 55 Jindra Jan 1rok 5 měs osypky  
22.5. 1880 55 Menšík Josefa ,nalezeňátko 1 rok 4 měs. osypky  
7.5. 1881 55 Ondrová Antonia 28 souchotě  
21.8. 1881 55 Matal Jan 72 sešlost věkem  
15.6. 1901 55 Růžičková Aloisie 1 měsíc psotník otec Karel,rolník v Ráječku
16.7. 1906 55 Krátký František 4 měsíce psotník otec Josef,krejčí16.7.
20.3. 1908 55 Krátký Antonín 12 dní střevní katar otec Josef,krejčí
3.11. 1916 55 Valentová Josefa 79 záduch manžel Antonín, výměnkář
14.3. 1917 55 Valenta Antonín 67 rakovina žaludku a střev výměnkář a vdovec
  1918 55 Krátký Josef     krejčí
  2000 55 Krátká Anežka     důchodkyně
25.8. 1879 56 Mulíková Maria ,nemanž. 6 měs psotník  
19.7. 1888 56 Řehůřková Antonia 44 souchotě manžel František výměnkář
28.5. 1892 56 Řehůřek František 67 ochrnutí plic výměnkář
29.5. 1894 56 Řehůřková Anežka 4 měs. psotník  
27.3. 1902 56 mrtvonarozené dítko     otec Josef Řehůřek
2.4. 1912 56 Řehůřková Marie 43 mrtvice mozková manžel Josef, domkář
  1918 56 Řehůřek Josef     domkář
  2000 56 Kopřiva Jaroslav     dělník
30.10. 1880 57 František Makovský,nalezeňátko 1rok 6 měs. psotník u F.Veselé
10.3. 1881 57 Josefa Kloubová 2 měs. psotník  
27.3. 1884 57 Josefa Kupková 8 záškrt Jos. Kupka,podruh
3.12. 1893 57 Klouba Josef 14 dní psotník otec Jan, podruh
22.5. 1903 57 Čech Bohumil 1 rok 6 měs. spála matka Marie,služebná ve Vídni
29.12. 1904 57 Skoupý Jan 50 srdeční vada nádeník
24.10. 1918 57 Petželková Marie 77 rozedma plic výměnkářka,vdova,almužnice
  1918 57 Holcner František     rolník
  2000 57 Malíková Marie     švadlena
24.10. 1897 58 Sehnal Josef 8 měs. 15 dní zánět střev otec Dominik Sehnal,domkář
3.11. 1923 58 Ondrová Aloisie 31 hnisavý zánět pobřišnice manžel Josef, obuvník
  1918 58 Sehnal Dominik     domkář
  2000 58 Navrátil František     pracující
21.9. 1898 59 Komárek Antonín 7 měs.3dny sešlost vnitřností matka Františka,služebná,
12.12. 1898 59 Kalousová Růžena 1 rok 2 měs. záškrt  
17.3. 1911 59 Zédová Marie 3 měsíce katárek průdušek a střev otec Josef, tesař. Pomocník
  1918 59 Kalousová Josefa     hokyně
  2000 59 Zéda Josef     dělník
4.1. 1920 60 Zukalová Františka 45 výron krve na mozek manželka pekaře
  1918 60 Škola      
  2000 60 Mateřská škola      
21.7. 1908 61 Kloubová Anna 1 měsíc zápal otec Cyrill, zedník
15.8. 1908 61 Klouba Antonín 58 zánět krku a vnitřností ženatý, dělník
23.6. 1909 61 Kloubová Antonie 71 sešlost věkem vdova,podruhyně
14.2. 1919 61 Kloubová Marie 39 vodnatelnost manžel Cyrill, zedník
  1918 61 Klouba Cyril     zedník
  2000 61 Zachoval František     pracující
  1918 62 Krkavec Josef     obuvník
  2000 62 Meisel Edmund     úředník
29.8. 1911 63 Matalová Františka 52 rakovina jazyku a srdeční vada manžel Josef, výměnkář
11.1. 1915 63 Kutil Josef 31 vleklé souchotě ženatý zedník
8.2. 1920 63 Matal Josef 75 rozedma plic výměnkář, vdovec
  1918 63 Kutilová Anna     domkářka
  2000 63 Veselý Josef      
  2000 64 Šmerda Antonín      
1.11. 1918 65 Jindra Jan 74 záduch srdeční ženatý, pohrabáč
  1918 65 Jindrová Marie     domkářka
  2000 65 Vejplacha Oldřich     pracující
26.5. 1907   Klouba Antonín 17 sebevražda oběšením zednický učeń, čin spáchán v lese
20.9. 1924   Halouzková Eva 36 utopení v "Luži" svobodná služebná
20.9. 1924   Halouzková Marie 11 měs. utopení s matkou dcera Evy Halouzkové

0

Srovnání obyvatel Jenče 2014 s léty 1875-1926.xls (67584)